UNITAT 1 
L'ANIVERSARI DE CLARA









UNITAT 2
LES ORELLES INDIGNADES








UNITAT 3
¿QUÉ ES UN VERTEBRAT?








UNITAT 4
PERE , EL CENTCAMES





UNITAT 5
L'EQUILIBRI NATURAL





UNITAT 6








UNITAT 7
UN PAISATGE MOGUT






UNITAT 8
EL VIATGE DEL IAIO




UNITAT 9
 LES SIRERES





UNITAT 10
AI, SI TOTS FÉREM IGUAL!






UNITAT 11
EL VELL TIMÓ DEL IAIO







UNITAT 12
LA PROTECTORA DEL FOC







UNITAT 13
L'HEREU DEL FARAÓ







UNITAT 14
VENTURETA, L'AVENTURETA






UNITAT 15
CONEGUEM LA TELEVISIÓ